На какъв принцип работят буталните компресори за климатици?

Съществуват няколко различни вида компресори за климатици, като общо петте разновидности имат една и съща функция, просто я извършват по различен начин. Има още